Strona główna» ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Biuro Usług Projektowych Krzysztof Wo¼niakowski
ul. Słowiañska 16
59-300 Lubin
tel. 76 840 13 19
tel. 604 414 730
fax. 76 744 27 97
Napisz do nas

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Oferujemy opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikatów energetycznych) budynków.

Czas opracowania certyfikatu energetycznego wynosi około 3 dni. Koszt świadectwa jest uzale¿niony od kompletności dokumentacji, powierzchni budynku, stopnia zło¿oności bryły budynku, zastosowanych rozwiązañ instalacyjnych (rodzaj ogrzewania, klimatyzacja, kolektory słoneczne, wentylacja z odzyskiem ciepła itd.)

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia indywidualnych warunków wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.