Strona główna» US£UGI PROJEKTOWE
Biuro Usług Projektowych Krzysztof Wo¼niakowski
ul. Słowiañska 16
59-300 Lubin
tel. 76 840 13 19
tel. 604 414 730
fax. 76 744 27 97
Napisz do nas

US£UGI PROJEKTOWE

Oferujemy pełen zakres usług projektowych związanych z indywidualnym projektowaniem obiektów budowlanych. Wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu i wykonawstwie obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego pozwala nam na dobór optymalnych rozwiązañ zarówno funkcjonalnych jak równie¿ materiałowych i konstrukcyjnych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.