Strona główna» NASZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych Krzysztof Wo¼niakowski
ul. Słowiañska 16
59-300 Lubin
tel. 76 840 13 19
tel. 604 414 730
fax. 76 744 27 97
Napisz do nas

NASZA OFERTA

- opracowywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych,

- projekty termomodernizacji budynków,

- projekty wzmocnieñ konstrukcji,

- inwentaryzacje budowlane, odtwarzanie dokumentacji,

- adaptacje i zmiany sposobu u¿ytkowania obiektów budowlanych,

- nadzory inwestorskie i autorskie,

- doradztwo budowlane,

- okresowe przeglądy obiektów budowlanych,

- opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych,

- sprzeda¿ i adaptacja gotowych projektów domów.